Garantie
FunFood Services garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomste bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Daarvoor gelden op al onze producten de wettelijke garantiebepalingen. Gaat een artikel kapot na meer dan 30 dagen? kijk dan bij Reparatie voor de werkwijze om het artikel te laten repareren.
Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de (uitgebreidere) fabrieksgarantie zoals die door sommige fabrikanten of importeurs wordt gegeven. De fabrikant of importeur kan hieraan zelf voorwaarden en bepalingen aan stellen. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.
Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of reparatie. Logischerwijs vallen glaswerk en (gratis meegeleverde) verbruiksartikelen, zoals thee samples en demo’s buiten de garantie.

Defect/Verkeerd bij ontvangst
Controleer uw bestelling bij ontvangst altijd goed. Expliciet geldt dat gevallen van breuk of beschadigingen door transport, binnen 24uur na ontvangst dient te worden gemeld per email aan Het Theepaleis. Dit onder vermelding van naam, adres en factuurnummer en mogelijkerwijs een foto van het betreffende artikel en pakket met verzendetiket. Een verzekerde verzending dient namelijk bij de transporteur binnen een termijn van 5 dagen te worden gemeld, schade door transport kan na 24 uur niet meer schadeloos worden gesteld. Overige reclamaties dienen plaats te vinden binnen 1 maand na aanschaf.